การฝึกนศท.ภาคปกติ

19-30  ส.ค. 62 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 74 นาย เข้ารับการฝึกภาคปกติ ของศูนย์ฝึกอำเภอพังโคน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึก และมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกจาก 15 สถานศึกษา จำนวน 482 นาย