กิจกรรมวันแม่และประชุมผู้ปกครอง

9 ส.ค. 62 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่  นายสาทิน  ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี