กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

21-22  ส.ค. 62 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มีการประกวดชุดรีไซเคิล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย