ก้าวสู่มาตรฐานสากล

22-24 ก.ย. 62 ผอ.สาทิน ไชยรา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมอบรมและรับเกียรติบัตร  ในโอกาสที่โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ระดับ ScQA ประจำปี 2561 ที่โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนายไกรเสริม  โตทับเที่ยง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานในพิธี