ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูณิชารัตน์ ทองมาก

ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูณิชารัตน์  ทองมาก  ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563