ครูชาวต่างชาติ

Besong Stanley

Mr.Besong Stanley
ชาว Cameroon
Nick Name : Besong

Hinda

Mrs.Hilda Bisona Babila
ชาว Cameroon

John Paul

Mr.John Paul IYOG QUIA-OT
ชาว Philippines

Ulyssis Bacharo

Mr.Ulyssis Valenzuela Bacharo
ชาว Philippines
Nick Name : Uly