ครูชาวต่างชาติ

Ulyssis Bacharo
John Paul

Mr.John Paul IYOG QUIA-OT
ชาว Philippines

Hinda

Mrs.Hilda Bisona Babila
ชาว Cameroon

นายจอร์นแนล ปาซาเกียน-3

Mr.Johnnail Pasakiel
ชาว Philippines
Nick Name : –