ครูชาวต่างชาติ

S__24018954

Mr. Ulyssis Valenzuela Bacharo
ชาว Philippines

S__24018951

Mrs. Maricelyn Salva Bacharo
ชาว Philippines

S__24018953

Mrs. Hilda Bisona Babila
ชาว Cameroon

ID picture

Mr. Jhonel Alamillo Pasaquian
ชาว Philippines