งานตุ้มโฮม พาแลง ฮักแพง พ.ว.จ.

30 ธ.ค. 62  โรงเรียนจัดงาน ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพง พ.ว.จ. ขึ้นอีกครั้ง จากการที่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากศิษย์เก่าทุกรุ่นเมื่อครั้งการจัดงานปีที่แล้ว ในปีนี้โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น มาพบปะสังสรรกันอีกครั้ง ในรูปแบบเรียบง่ายแบบงานพาแลง  ฟังดนตรีเพราะๆ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  เบอร์ติดต่อ 042-779117 , 042-779266 แฟซ์ก 042-779236