8-9 มกราคม 2562 โรงเรียนจัดงาน Open House

นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ต้อนรับ  ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในงาน Open House ของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562