งาน117ปีของดีเมืองพรรณา

16-18 ธ.ค. 62  โรงเรียนได้เข้าร่วมงาน 117 ปี ของดีเมืองพรรณา ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม