ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคาร 7 ชั้น

งานรักษาความปลอดภัยได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ที่อาคาร 7 ชั้น และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 16 จุด ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562