ต้อนรับคณะโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

13 ส.ค. 62 โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยการนำของรองวัชระ  บุรีมาต และรองวรพงษ์ บุญรักษา ดูเรื่องการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA)