นักเรียน พ.ว.จ.ไปนิวซีแลนด์

ยินดีกับประสบการณ์ที่ดีๆด้านภาษาและเรียนรู้ในต่างประเทศ ของ นางสาวฟูมิ พรมสุภา นักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 13 พ.ค. 2562