นำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยผอ.สาทิน ไชยรา พร้อมคณะได้นำเสนอผลงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562