ปฐมนิเทศ ม1. ม.4 ปี 62

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562