ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น.โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไหล่ถนนนิตโย จากบ้านโคกชุมพร ถึงหน้า สนง.เทศบาลพรรณานคร