ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน”ย้อนฮอยโฮมฮัก พ.ว.จ.2563″

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน “ย้อนฮอยโฮมฮัก พ.ว.จ.2563” ประจำปี 2563 ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหารายได้จัดสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน