พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุทธิสังวร

10 ก.ค.62 นายสาทิน  ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พรัอมคณะครู-นักเรียน ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุทธิสังวร(อากาศ ธมฺมธโร)เจ้าอาวาสวัดสุทธิมงคล ณ เมรุชั่วคราววัดสุธิมงคล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร