พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สนามฟุตบอล มีผู้กำกับลูกเสือและครูในโรงเรียนเข้าร่วมพิธี 45 คน  ลูกเสือเข้าร่วม 480  คน นายสาทิน  ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี