พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ที่หอประชุม ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์

วันที่ 26 ก.ค.62 เวลา 08.30 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้กระทำพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม โดยมีคณะครู – นักเรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธี จำนวน  1,180 คน   นายเรือง  เซ็นนิล  รองผู้อำนวยการ  ประธานในพิธี