พิธีไหว้ครู 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู และ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ โดยนายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี