ประกาศยื่นซองประมูลร้านขายน้ำปั่น ปี64

ประกาศยื่นซองประมูลร้านน้ำปั่น