ลูกจ้าง/นักการฯ

snit-pak

นายสนิท ภักดีนอก (สนิท)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

suttajit

นายสุทธะจิต สายบัว (โก๊ะ)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

somchat-1

นายสมชาติ ระเริงจิต (โจ๊ก)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

no-pic

นายนพวิชัย  อนุชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริหารทั่วไป)

ladda

นางลัดดา ศรีภิรมย์ (ลัดดา)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานทำความสะอาด)