ลูกจ้าง/นักการฯ

snit-pak

นายสนิท ภักดีนอก (สนิท)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานบริการทั่วไป)

suttajit
นายสุทธะจิต สายบัว (โก๊ะ)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
somchat-1
นายสมชาติ ระเริงจิต (โจ๊ก)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการทั่วไป)
ladda

นางลัดดา ศรีภิรมย์ (ลัดดา)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานทำความสะอาด)