วันปิยมหาราช-2562

23 ต.ค. 62  ผอ.สาทิน  ไชยรา มอบหมายให้คณะครู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร