กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Jongkon

นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ทัศนศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

totsapon2

นายทศพล พยัคฆพงศ์
เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม.)
ครูชำนาญการพิเศษ

somsak

นายสมศักดิ์ ทองแสง
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Bank.-1

นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

S__10461223

นายมาทิว ละออ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)(นาฎศิลป์)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย