พิธีไหวัครู ประจำปี 2563

20 ส.ค.63 นายสาทิน  ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน  พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน จำนวน 145  ทุน  ซึ่งเป็นทุนจากสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จำนวน 60,000  บาท และทุนจากผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง