ศึกษาธิการจังหวัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอพรรณานิคม

วันที่ 2 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แสนอุบล  ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตอำเภอพรรณานิคม  เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์