คุณครูอรสา บัวป่า กล่าวอำลา

คุณครูอรสา บัวป่า กล่าวอำลานักเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานศึกษาแห่งใหม่