เยาวชนคนดี ศรีพรรณา

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ร่วมกับ อำเภอพรรณานิคม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ สภ.พรรณานิคม จัดอบรมเยาวชนคนดี ศรีพรรณาในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562