เลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความชอบและถนัดของตนเอง ภาคเรียนที่ 1/2562