โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี2562

วันที่ 2-3 ธ.ค. 62  โรงเรียนจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5 ณ หอประชุมใหญ่ โดยได้รับความกรุณาเมตตาคณะพระวิทยากร จากวัดบ้านบะหัวเมย ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร