สพม.สกลนคร ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด19

กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Read more