พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ปี64

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสดุดีและการบำเพ็ญประโยชน์

Read more