ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

Read more

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2/2564

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2/2564

Read more