ติดต่อเรา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *

  แผนที่

  เลขที่ 430 ถ.พรรณา-อากาศฯ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 47130

  PHONE : 042-779117 , 042-779266

  FAX : 042-779236

  WEBSITE : www.pwj.ac.th

  MAIL : pannawuttajarn@hotmail.com