ติดต่อเรา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *

แผนที่

เลขที่ 430 ถ.พรรณา-อากาศฯ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 47130

PHONE : 042-779117 , 042-779266

FAX : 042-779236

WEBSITE : www.pwj.ac.th

MAIL : pannawuttajarn@hotmail.com