ผอ.เขต สพม.สกลนคร มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน

     วันที่ 13 มกราคม 2565 ท่านผู้อำนวยการดร.ปราโมทย์​ ภูมิพันธ์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน นำโดยดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง