หน้าหลักแแหล่งท่องเทียวสมุดเยี่ยมภาพกิจกรรมกระดานสนทนาบทเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ ... โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทร.. 042-779117...โทรสาร 042-779236... ]:
ประวัติโรงเรียน
นโยบาย
วิทัยทัศน์, พันธกิจ
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบคร
พนักงานบริการ
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายบริหารฯ
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
เกี่ยวกับ Webmaster
คนเก่ง พ.ว.จ.55 , 56
 
   
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ดิกชันนารีออนไลน์
แปลภาษาทั้งหน้า
ตรวจรางวัลสลากรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
แผนที่กรุงเทพฯ
แผนที่โลก
ปฏิทินเมืองไทย
บริการแปลคำศัพท์
พจนานุกรมอิสาน
พยากรณ์อากาศ
Exchange ธ.กสิกรไทย
Exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
Lexitron แปลศัพท์อังกฤษ
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เรียนต่อที่ไหนดี (จบ ม.3)
เรียนต่อที่ไหนดี (จบ ม.6)
ตรวจรายชื่อสอบ O-NET
กฏหมายในชีวิตประจำวัน
พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
กองทัพบก
สนง.ส่งเสริมซอฟต์แวร์
ThaiGov.net
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรสกลนคร
ตำรวจภูธรพรรณานิคม
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยงานทางการศึกษา
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้ชม
http://www.free-counter-plus.com
website hit counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่ม 1 พ.ย. 56

 

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่านด้วยความยินดียิ่ง
Welcome to phannawuttajarn
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนอื่นตามความประสงค์ที่ท่านได้ขอย้าย
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ ตำแหน่งรองผอ.ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร
นายวรพงษ์ บุญรักษา ตำแหน่งรองผอ.ร.ร.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผอ.ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
นายชรินทร์ สาตะรักษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู
ที่ ร.ร.เทพสวัสดิ์วิทยา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
นายสมศักดิ์ ทองแสง
ตำแหน่ง ครู คศ.3 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครู
ที่ ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
 
6-7 มี.ค.57 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 ที่โรงเรียน
4 มี.ค.57 ผู้อำนวยการนิวัติ สุวรรณชัยรบ ได้รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อน จากนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อให้โรงเรียนไว้เป็นที่ระลึก จำนวน 10 ชุด รวมมูลค่า 35,000 บาท
5 มี.ค.57 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่หอปประชุมใหญ่ เวลา 08.00-16.00 น.
27 ก.พ.57 นายนิวัติ สุวรรณชับรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและดอกกุหลาบ สำหรับคนเก่ง พ.ว.จ. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ จำนวน 79 คน
25 ก.พ.57 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน จำนวน 6 ท่าน คือ นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์,นายบุญชนะ ศรีริทารา, นายบัณพิต เชาว์วัลย์ ,นายสนธยา หลักทอง ,นางทิพวรรณ สีวาดมา และพระสุรศักดิ์ ฐานกโร ผลการประเมินปรากฎว่าผ่านทุกด้านแบบไม่มีเงื่อนไข
23 ม.ค.-25 ก.พ. 2557 เป็นห้วงแห่งการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนักเรียน ม.ต้น จะเดินทางไม่ไกลมากนัก นักเรียน ม.ปลาย ส่วนหนึ่งเดินทางไปถึง จ.ระยอง-ชลบุรี โครงการสิ้นสุดด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย นักเรียนมีความรู้ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และมีความสุข
คุณครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จำนวน 32 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเภทครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ.
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวปฏิบัติการเข้าตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ตรวจสอบลการเรียนออนไลน์ ในชุด Link น่าสนใจ ด้านซ้ายมือ ในช่องหมายเลขประจำตัว ให้กรอกหมายเลขประจำตัวของนักเรียน ส่วนช่องรหัสผ่าน ให้กรอก วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น เกิดวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2540 ให้กรอก 01/03/2540 ดูใด้เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น ส่วนภาคเรียนอื่นๆกำลังพัฒนา (เริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.57 ครับ.)

ผลงานของนักเรียน

 

 

ข่าวการศึกษา

 
ข่าวบันเทิง
วาไรตี้
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หน่วยงานราชการ
 สนง.สพม.เขต 23
 สนง.สพป.สกลนคร เขต 1
 สนง.สพป.สกลนคร เขต 2
 สนง.สพป.สกลนคร เขต 3
 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 DOC ศูนย์ปฎิบัติการ ICT สพฐ.
 OBEC กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
 ศูนย์ GPA ขั้นพื้นฐาน
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน ก.พ.
 คุรุสภา
 สมศ.
 สกสค.
 สสวท.
 องค์การโทรศัพท์
 ศูนย์เทคโนโลยีและคอมฯ
 สนง.คุ้มครองผู้บริโภค
 กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ สกลนคร
 ม.ราชภัฏสกลนคร
 รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
อยากมีงานทำ คลิกที่นี่
แนะนำเว็บไซต์


Live ! TV / Radio
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
 
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ถนนพรรณา-อากาศฯ เทศบาลตำบลพรรณา
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-779117
โทรสาร 042-779236 E-mail : pannawuttajarn@hotmail.com
เว็บไซต์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ http://www.pwj.ac.th
Webmaster: นายศรีทอง ลีทอง Co-Webmaster: นายอัคเดช ศรีพรหม
E-mail : srithong.mr@hotmail.com

ป็น